Oslofjorden

Kyststi Fagerstrand - Digerud - Sønderstøa - Marikoven - Langebåt i Frogn kommune

Flott, lite kjent kyststi langs Oslofjorden nord i Frogn kommune.

Beskrivelse av turen finnes under turkartet.

Forklaring til kartet                  

Spennende kyststi sørover fra fra Fagerstrand til Hallangspollen

Vi starter turen ved parkeringsplassen i Fagerstrandbakken på Fagerstrand som ligger i Nesodden kommune. Rett på nedsiden av parkeringsplassen følger vi Strandveien sørover og deretter veien ned på Fagerstrand badeplass. Vi går over gangbrua i den sørøstre enden av badeplassen og opp på Strandveien som vi følger sørover til den går over i en sti i skogkanten. Når stien deler seg holder vi til høyre og fortsetter sørover.

Vi følger stien og et gammelt piggtrådgjerde til vi kommer opp på veien Åstvedtbakken. Vi følger veien sørover og tar Åstvedtveien til høyre. Vi følger veien helt til enden og finner en bratt trapp ned på høyre side av hytta. Vi følger bratt sti ned til Digerud brygge.

Digerud brygge

Digerud brygge Frogn kyststi

Fra Digerud brygge følger vi Digerudveien sørover, der den gjør en sving fortsetter vi rett frem på Hetthullveien. Vi følger veien opp til dammen og går på traktorveien på østsiden av dammen. Omtrent midt på dammen kan vi velge to alternative ruter:

Alternativ 1: Krevende sti via Digerudtoppen og sjøen til Sønderstøa. Følg stien videre langs dammen.

Når stien begynner å gå nedover bør man ta en avstikker opp på kollen til høyre. Her får man en fantastisk utsikt over Oslofjorden, Håøya og Askholmene (der hvor Blücher sank). Nede på stranda følger vi vannkanten sørover og går opp i lia igjen bak svaberget som stenger stranda. Vi følger dårlig merket sti litt opp og ned til vi kommer ut til odden. Vi går litt opp i lia igjen og følger høyden inn til Sønderstøa.

Alternativ 2: Sti ned lia i sørlig retning til Sønderstøa. Ta stien til venstre.

Sønderstøa

Sønderstø kyststi Frogn OslofjordenI Sønderstøa er det nå laget en fin trapp ned mellom hus og hyttene i området ned til Mariveien. Vi følger grusveien ned til sjøen hvor det er en fin liten badeplass.

Sønderstøa var tidligere en sentral utskipningshavn for eksport av is fra isdammene i området.

Fra Sønderstøa fortsetter vi i ordentlig blåmerket merket kyststi i strandkanten sørover til Marikoven.

Marikoven

Marikoven er et stort hytteområde og en liten badeplass.

I Marikoven kan vi forkorte turen ved å gå opp Bjellegrunna fra badeplassen til Mariveien og følger Maridamstien på østsiden av Maridammen til vi igjen kommer opp på Mariveien og Langebåtveien opp til buss holdeplassen (Holdeplass Søndre Hallangen) i enden av Hallangsveien. (Sjekk rutetidene før du planlegger å ta bussen.)

Hvis vi ønsker en lang tur fortsetter vi kyststien i vannkanten fra Marikoven mot Båtsø.

Båtstø

Båtstø kyststi dam FrognBåtstø er et stort hytteområde med fin badeplass i Båtstøviken. Hvis man trenger påfyll av nistemat er det en sommerbutikk oppe i Langebåtveien.

krysseren Blücher

Blücher ble senket 9. april 1940 etter beskytning fra Oscarsborg litt lengre ut i Drøbaksundet, vraket ligger mellom Båtstø og Askholmene som vi kan se rett utenfor badeplassen.

Videre følger vi Kapteinstien og Øsekaret forbi den gamle isdammen og følger Losleideren ned til Sydstranda.

Rett etter Sydstranda går kyststien opp fra sjøen, over jordet og opp i skogen. Vi går inn på den steinsatte veien og følger den nedover rundt svingen. Rett etter svingen fortsetter kyststien bortover i lia på oversiden av veien. Vi går på oversiden av en flott privat eiendom og kommer ned i Sandbukta.

Sandbukta og Dronningen

Sandbukta Kyststi Frogn OslofjordenSandbukta er en fin bukt med fin sand og et par båthus. 100 meter lengre sør kommer vi ut på en odde med flott sandstrand.

Her er det en utedo som tilhører Norges Speiderforbund.

Vi fortsetter sørover, kommer inn på en smal vei og benytter de mulighetene vi finner til å gå ned mot sjøen på vei mot Langebåt brygge.

 

Norges Speiderforbund Dronningen Kyststi Langebåt

Langebåt brygge

Vi kommer opp på veien sør i Langebåt hvor Jern og Metall Oslo tidligere hadde et flott feriehjem. Feriehjemmet er nå solgt. Vi fortsetter opp veien mellom husene og videre oppover på stien til vi kommer inn på en grusvei. Vi følger grusveien sørover ut på Lyksetodden.

Lyksetodden

Lyksetodden kyststi Hallangen Langebåt

Lyksetodden

Lyksetodden er så langt sør vi kan komme uten å svømme over Hallangspollen. Fint område for en rast i bakken. På toppen av odden finnes det en bunker fra krigen.

Etter å ha vært nede i strandkanten følger vi stien skrått oppover bakken mot sør, over knausen der bildet over er tatt og videre opp steintrappa. Vi går under trebrua og kommer opp på Lyksetveien rett sør for hytte nr 33.

Hjemover følger vi Lyksetveien nordover, Tiurliveien vestover og vi er inne på Langebåtveien som vi følger gjennom hyttefeltene nordover opp til bussholdeplassen (Holdeplass Søndre Hallangen) i enden av Hallangsveien. (Sjekk rutetidene før du planlegger å ta bussen.)

Retur til Fagerstrand med buss, gå langs veien (ca 4 km, ikke gangvei, ikke så hyggelig alternativ) eventuelt retur samme veien vi kom

Fremkommelighet: Ikke egnet for sykkel (trapper og bratt sti). Ikke fremkommelig med barnevogn.

Merking: 2013: Kun merket som kyststi mellom Sønderstø og Marikoven.

Kyststi og turvei langs nordsiden av Hallangspollen

Denne turen starter vi i krysset mellom Lyksetveien og Tiurliveien. Vi går Tiurliveien østover og nedover og Tiurlibakken nordover og oppover til den stopper i skogkanten. Her starter en sti / traktorvei som bringer oss ned til Svartlagveien. Det siste stykket ned til Svartlaget er det litt vanskelig å se stien, gå mot gården, og følg skogkanten nedover mot veien.

Vi følger Svartlagveien forbi isdammen og ned til sjøen. Her starter den merkede kyststien som går langs vannkanten innover langs Hallangspollen.

I Pollesundet er det bare et kort stykke over til andre siden av Hallangspollen.

Vi følger Pollestien opp fra sjøen og går innover pollen på Henrik Lunds Vei. Deretter går vi opp Lundsbakken, og fortsette på stien rett frem når Lundsbakken svinger. Etter et kort stykke er vi oppe på vei igjen og fortsetter opp Strandmyrbakken. Lengre opp går vi Strandmyrfaret og videre på sti i skogen.

Stien er forholdsvis lett å følge og går etter hvert over i traktorvei som vi følger ned til Sandrettveien og elva som renner ut innerst i Hallangspollen. Hvis vi går gjennom bommen utover kommer vi ut til Hallangspollen igjen.

Vi fortsetter Sandrettveien innover fra bommen og etter et par bakker kommer vi ut på Fagerstrandveien (Fv 82).

Fremkommelighet: Ikke egnet for sykkel langs sjøen. Ikke fremkommelig med barnevogn.

Merking: Stien langs Hallangspollen er merket som kyststi, ellers ingen merking av denne turen. Bruk kart og beskrivelsen over.

Kyststi - Praktisk informasjon ut på tur!

Beliggenhet: Nord i Frogn kommune, Akershus.

Parkering: Stor parkeringsplass ovenfor Fagerstrand brygge.

Bussruter: https://ruter.no/

Tilbake til oversikt over kyststi i Frogn kommune.

Kyststier i nærheten:

På nordsiden fortsetter kyststien i Nesodden kommune

Share  

Copyright (c) www.oslofjorden.com - Ansvarsfraskrivelse   Vår bruk av informasjonskapsler   Følg oss på Facebook.  Prøv Oslofjorden turguide.