Oslofjorden

Kyststi langs Bunnefjorden i Frogn kommune

I Frogn kommune kan du gå på kyststien langs indre del av Bunnefjorden.

Beskrivelse av turen finnes under turkartet.

Forklaring til kartet                  

Turvei langs Bunnefjorden - Bonn - Knardal - Brevik

Innerst i Bunnefjorden, i Bonn, finner man en skogssti som starter rett før bakkene til Nesodden.

Stien følger først en ganske dårlig traktorvei nordover til vi kommer til et jorde. Vi går langs øverkanten av det, og stien fortetter opp i tett skog like ved det nordvestre hjørnet av jordet. Stien her er merket med orange merker på trær og går stort sett på skogbunn.

Etter hvert kommer vi til en gammel isdam. På toppen av åsen er det skiltet avstikker til Bølergårdene og Siristolen, men vi går rett frem i retning England. På vei ned mot Knardal går vi langs østsiden av jordet til vi kommer frem til Kramsveien som vi følger frem til krysset i Knardalveien.

Denne stien fra Bonn til Knardal kan ikke sykles. Bildet under er fra Bonn. Stien går i skogen på venstre side av bildet,Bonn i Bunnefjorden

Fra krysset i Knardal går turen opp langs Knardalveien og til høyre inn på Fuglesangveien som snor seg forbi gårder, Fuglesang feriehjem og hytter. Etter et godt stykke finner vi et skilt til Brevik på venstre side. Vi følger denne stein-stien nedover, kommer inn på vei igjen og er straks i Brevik. I Brevik er det et en fin badeplass.

Turen mellom Knardal og Brevik kan sykles, men siste del på stien er ikke veldig bra. Noen små trillesteder.

Hvis man vil sykle fra Bonn til Knardal bør man sykle opp langs Nesoddveien (hovedveien til Nesodden) og ta Knardalveien til høyre. Veien er smal og meget trafikkert og er ikke egnet for små barn og folk som ikke liker motbakker.

Parkering: Kyststi parkering i Bonn.

Tur langs Bunnefjorden - Brevik brygge - Blylaget brygge

Man kan gå fra Brevik brygge og nordover på to forskjellige måter.

Alternativ 1: Følge Brevikveien frem til Nesoddveien og følge den nordover opp bakken og inn Glenneveien. Hvis man vil raskest vekk fra veien kan man ta veien som er avmerket i kartet og man møter stien fra alternativ 2 under. Eller man kan fortsette langs veien til man kommer til Slora badeplass.

Åsebukta kyststi Frogn bunnefjordenAlternativ 2: Følge kysten. Vi starter turn langs Brevikveien, men tar inn Kjøyaveien ca 300 meter fra Brevik brygge. Vi følger grusveien nesten til enden, etter en liten oppoverbakke i en "S" sving finner vi en ganske fin sti i nordlig retning. Vi følger stien på nordsiden av vika og kommer ut i Åsebukta (se bildet).

Vi følger stien videre og kommer frem til et fraflyttet hus. Vi fortsetter i vannkanten til vi kommer til en rød hytte. Her får vi en liten utfordring, vi må klatre opp fjellskrenten 1 meter fra hytteveggen, her er det støpt et par trinn i fjellet som gjør at vi ganske enkelt kan klatre opp og fortsette turen sørover. Stien her er litt gjengrodd men vi finner veien ned i skogen på andre siden av bergknausen som sperrer turen i vannkanten.

Vi går ned på stranda og ser oss om før vi fortsetter stien oppover i nordvestlig retning, etter hvert rett nord. Etter et stykke kommer vi frem til en hyttevei og møter veien for Alternativ 1 over.

Vi fortsetter kjerreveien nedover i nordlig retning og kommer ned til Glennestrandveien. Vi tar veien til høyre ut på Glennestranda.

Etter besøket på Glennestranda fortsetter vi Glennestrandveien nordover til vi kommer til Slora badeplass.

Fra Slora badeplass fortsetter vi nordover langs Glenneveien og tar til høyre inn Skirstadveien. Vi følger denne i sørøstlig retning, gjennom bommen, helt ut på tangen hvor vi finner Solbukta badeplass. Fra badeplassen må vi følge samme vei litt tilbake og fortsetter nordover på Sindingsveien. ca 50 meter før slutten av veien tar vi stien i vestlig retning opp på vollen langs isdammen.

Hasletangen kyststi Frogn Bunnefjorden

Vi følger stien på vollen nordover. Når vi kommer til enden av isdammen skal vi følge vollen på isdammen i vestlig retning for å unngå huset litt lengre nord. Etter isdammen kommer vi ut på Smedstuveien. Vi går opp en liten bakke og følger veien nedover i nordlig retning. Veien blir til sti som vi følger ned til sjøen og videre til vi kommer til Snekkerveien og Blylaget brygge. Vi fortsetter litt Blylagveien og Linaroveien til Blylaget Friområde.

Fra Blylaget Brygge fortsetter kyststien i Nesodden kommune.

Fremkommelighet: Fint å sykle. Forbud mot sykling ved Isdammen. Pass på barna langs veien. Ikke mulig å sykle alternativ 2 som beskrevet over.

Parkering: Blylaget Friområde, Slora badeplass

Kyststi - Praktisk informasjon ut på tur!

Beliggenhet: Bunnefjorden, Frogn kommune, Akershus.

Tilbake til oversikt over kyststi i Frogn kommune

Kyststier i nærheten:

Kyststien i Frogn kobler sammen kyststien i Nesodden kommune og Ås kommune.

Share  

Copyright (c) www.oslofjorden.com - Ansvarsfraskrivelse   Vår bruk av informasjonskapsler   Følg oss på Facebook.  Prøv Oslofjorden turguide.