Oslofjorden

Turvei langs Alnaelva

Flott turvei langs Alnaelva, fra skogkanten ved Ammerud til Oslofjorden.

Forklaring til kartet                  

Alnaelva byr på en av Oslos fineste turveier og gir mange opplevelser fra Oslos 1000 år gamle historie. Elveløpet varierer fra rolige områder til brusende fossefall. Lags elva er det variert vegetasjon, stedvis rikt dyre- og fugleliv og mange spor av gammel og ny industri.

Vi starter turen der Ammerudveien krysser over Alnaelva. Turen er godt skiltet med unntak av et par steder. Dette er beskrevet i teksten under.

Grorudparken

Grorudparken er en flott nytt parkomområde ( Åpnet høsten 2013) langs Alnaelva ved Grorud. Her finner du Groruddammen som nå er en fin badeplass.

Leirfossen Alnaelva Leirfossen turvei Oslo

Leirfossen ble i 2004 gjenåpnet etter å ha gått i betongsjakt i 40 år. Fossefallet på 15 -16 meter er Alnaelvas høyeste fossefall. For å komme forbi Leirfossen går vi nedover Gangstuveien på sørsiden av elva/fossen og turveien ned til Hølaløkka.

Like nedenfor fossen kommer vi til Hølaløkka vannpark - et flott område som egner seg ypperlig for en rast på en av benkene.

Videre må vi følge Grorudveien et lite stykke, under Østre Aker vei og forbi Grorud jernbanestasjon. Vi går opp Brubakkveien (første vei sørover etter jernanestasjonen) og finner etter litt stien videre på venstre hånd.

Vi følger turveien nedover langs Alnaelven.

Ved Kalbakken går Alnaelva inn i kulvert og videre ferdsel langs elva er sperret av jernbaneområdet. Vi går opp på brua og følger Nedre Kalbakkvei i retning Alfaset kirkegård. Vi tar første vei sørover - Alfasetveien og følger den rett frem til den går over i en kort sti.

Etter stien fortsetter vi rett frem, vi kommer inn på Vollaveien som vi følger rett frem og til høyre til den kommer ned til Alnaelva igjen. Her er det en fin bru som bringer oss over elva og vi følger turveien sørover.

Vi følger Terminalveien og Alnabruveien sørover. Når vi kommer til Strømsveien går vi under gang og jernbanebrua og deretter opp på gangbrua som bringer oss over den travle E6.

På den andre siden følger vi rampen ned fra brua sørover og følger fortauet i Breivollveien nordover til rundkjøringen og sørover igjen på Smalvollveien. Rett etter Plantasjen tar vi turveien inn til høyre. Den bringer oss sørover langs Alnaelva på baksiden av husene i Smalvollveien.

Vi følger denne flotte turveien til den stopper, går et par meter oppover bakken langs Jernbaneveien og tar brua over elva. Vi følger Nils Hansens vei sørover og går ned mot Bryn togstasjon. Vi følger veien sørover mot Bryn bry og Østensjøveien.

Svartdalsparken Alnaelva Svartdalsparken turvei Oslo

Vi krysser under Østensjøveien og går undergangen på vestsiden av elva. Her er det fin turvei og vi kommer inn i Svartdalsparken. Her er det laget flere fine bruer som gjør at vi kan følge elveløpet nesten hele tiden.

Alnaelva Svartdalsparken turvei Oslo Alnaelva turvei Svartdalsparken turvei Oslo

Vi går over Enebakkveien og følger gangveien ned i Kværnerdalen. Vi går på nordsiden av alle togsporene i Lodalen og følger en passende vei nedover mot Operaen.

Turvei - info

Distanse: 15 kilometer

Høydeforskjell: 200 meter

Framkommelighet: Fin grus / asfalt gangvei og sti. Fint med sykkel hele veien. Mesteparten av turen passer også for barnevogn, bratt og smalt nedenfor Grorud jernbanestasjon.

Parkering: Bedre å bruke buss eller tog, da slipper du å hente bilen.

Beliggenhet: Groruddalen, Oslo kommune

Vurdering: Flott turvei for hele familien

Tilbake til oversikt over kyststier i Oslo

Share  

Copyright (c) www.oslofjorden.com - Ansvarsfraskrivelse   Vår bruk av informasjonskapsler   Følg oss på Facebook.  Prøv Oslofjorden turguide.