Oslofjorden

Turvei langs Ljanselva

Spennende turvei langs Ljanselva fra Fiskevollbukta til Skullerud.

Mere informasjon under turkartet.

Forklaring til kartet                  

Ljanselva miljøpark

Ljanselva kommer fra Lutvann i Østmarka og renner via Nøklevann, Skraperudtjern, Skullerud, Leirskallen, Ljabru og ned Liadalen til Oslofjorden. Nederst renner den i en 600 meter lang stengt betongkulvert. Det er flere fine informasjonsskilt underveis.

Turen vår starter ved Fiskevollbukta og går over brua over E18 og fortsetter på gangvei litt oppover før man kommer inn i skogen - hvor vi møter Ljanselva over betongkulverten. Vi fortsetter gangveien oppover, der hvor gangveien deler seg går man i retning elva.

Ljanselva turvei Oslo

Viadukten i Liadalen

Ljanselva turvei OsloSmaalensbanen ble åpnet i 1879, 25 år etter hovedbanen til Eidsvold. Smaalenene var det gamle navnet på Østfold. Banens mest praktfulle byggverk var viadukten i Liadalen. Største høyde var 28 meter. Den ble sprengt i 1929. Da banen skulle utvides til dobbeltspor, ble traseen lagt lengre mot øst, om Hauketo. (Kilde: Skilt ved fundamentet)

Vi fortsetter oppover og passerer Sloreåsen slalåmbakke.

Liadalen Krudtværk

Neste høydepunkt på veien oppover er ruinene av Liadalen Krudtværk. Kruttverket var i drift fra 1855 til det ble ødelagt av en kraftig eksplosjon i 1884.

Vi fortsetter oppover og elva går inn inn i en tunnel. Vi følger veien over kammen på Storåsen og følger Storåsveien, Kronveien, Ljabruveien frem til Ljabru som ligger like nord for Hauketo stasjon.

 

Ljabru

Ljanselva turvei OsloDagens steinhvelvbru ble bygget på 1800 tallet. Brua holdes oppe ved at steiner presses mot hverandre i en bue. Denne gamle byggetenkikke er sterk nok til også å tåle dagens tungtrafikk. (Kilde: Skilt ved brua).

Den Fredrikshaldske Kongevei går over brua - den gamle kongeveien mellom Oslo og Halden.

Ved Ljabru går vi over Ljabruveien og fortsetter turen oppover langs fin grusveien i skogen.

 

Ljanselva tur turvei Oslo

Vi fortsetter veien oppover og går over Ljanselva på brua som dukker opp på venstre venstre side. ( Her blir det bratt og det er ikke lengre fremkommelig med barnevogn.)

Vi fortsetter oppover og turveien blir etter hvert en smal, ganske krevende sti i skogen. Se bildet. Har du med sykkel må den trilles og bæres flere hundre meter på dette strekket.

Etter hvert kommer vi inn på Munkerudkleiva som vi følger og deretter går vi inn til høyre på Rådyrstien.

Videre følger vi stien oppover i skogen til vi kommer inn på Enebakkveien ved E6 i Skulleruddumpa. Vi går under motorveibrua.

Siste stykket fra Skulleruddumpa går på fin grusvei oppover bakken, under t-bane brua til Mortensrudbanen og man er snart fremme på Skullerudstua hvor man kan kjøpe seg en matbit.

Turvei Ljanselva Oslo Skullerud

Fin sykkelvei fra Skulleruddumpa til Skullerudstua.

Retur via Skullerud T-Bane stasjon eller man kan fortsette på gangveiene ned til Østensjøvannet og ned til Bryn.

Turvei - info

Distanse: 7,25 kilometer

Høydeforskjell: 140 meter til Skullerudstua.

Framkommelighet: Fra fin grus / asfalt gangvei til smal sti i skogen. Det er mulig å sykle denne turen, men det må påregnes en del bæring av sykkel. Flere krevende områder. Nederste delen av turen er fin med barnevogn.

Parkering: Bedre å bruke buss, da slipper du å hente bilen.

Anbefaling: Ta bussen til Fiskevollbukta og T-Banen hjem fra Skullerud.

Beliggenhet: Oslo kommune

Vurdering: Spennende turvei for hele familien

Tilbake til oversikt over kyststier i Oslo

Share  

Copyright (c) www.oslofjorden.com - Ansvarsfraskrivelse   Vår bruk av informasjonskapsler   Følg oss på Facebook.  Prøv Oslofjorden turguide.