Oslofjorden

Forklaring til turkart Oslofjorden.com

www.oslofjorden.com er et privat initiativ. Turkartene publisert på www.oslofjorden.com viser i utgangspunktet hvor vi selv har gått på tur langs Oslofjorden og langs elver og vann i nærheten av Oslofjorden. Et fantastisk flott turområde. Terrenget er meget variert, fra asfalterte veier til små stier i tett skog.

Kyststier og godkjente merkede stier

I våre kart har vi valgt å merke offisielle kyststier og andre turer som er godkjent eller merket som turvei eller sti med en blå strek.

Alternative ruter for sykkel

Noen av turene som er merket i kartet er fremkommelig med sykkel, se kommentarer om fremkommelighet på de enkelte turbeskrivelsene. Noen steder hvor det ikke er mulig å benytte sykkel har vi markert opp alternative ruter med grønn strek. (Dette betyr ikke at resten av turene kan sykles. Vi oppfordrer syklende til varsom ferdsel og ikke ferdes på stier når sykling setter varige spor.) Vi har også tatt med noen rene sykkelturer i våre kart.

Turmuligheter

Langs Oslofjorden er det en massevis av kystnære stier som benyttes av lokalbefolkningen, men som ikke er merket i terrenget. Disse går noen ganger over privat grunn. I tilfeller der vi har funnet en fin sti som vi etter vår egen vurdering, friluftsloven gir oss rett til å gå på, har vi merket denne med turkis strek. Det er viktig at man ferdes med ekstra stor varsomhet på disse områdene. Vi oppfordrer deg ikke til å gå her, man skal du på tur i dette området er våre turforslag kanskje den beste ruten.

Fergeturer

Vi har også tegnet inn noen fergeturer som kan benyttes når man er på tur for å komme til nye områder eller hjem igjen. Disse er tegnet inn med mørkerød strek.

Status kart

Ikke alle turene publisert pr. dags dato har blitt merket i henhold til beskrivelsen over - kartene blir oppdatert fortløpende. Hvis du kommer over noe som er feilmerket, vennligst send oss et tips.

God tur. Link til vårt oversiktskart over turer.


Copyright (c) www.oslofjorden.com - Ansvarsfraskrivelse   Vår bruk av informasjonskapsler   Følg oss på Facebook.  Prøv Oslofjorden turguide.