Oslofjorden

Kyststi Vestby kommune

Vestby kommune har fine kyststier gjennom hele kommunen.

Beskrivelse av noen av turene finnes under turkartet.

Forklaring til kartet                  

Kyststi Solbergstrand - Hvitsten torg

Hvitsten badeplass kyststiFin kyststi fra Solbergstrand i Frogn kommune, over kommunegrensa til Vestby, i forbi Ramme gård frem til badeplassen i Hvitsten / Hvitsten torg.

På Ramme gård er det mange aktiviteter - som kafe, gårdsbutikk, hotell, museum, utescene, barokkhage og kunstgalleri. Gården eies og drives av Petter Olsen og drives etter økologiske prinsipper.

Lunch eller kaffepause på kafeen på Ramme gård anbefales.

Hvitsten er et hyggelig sted med en liten kirke, sjøboder fra 1700-tallet, koselige gater og småhusbebyggelse.

Bak badeplassen i sentrum av Hvitsten og oppe ved kirken er det flere fine parker med en stor samling av gamle gallionsfigurer som har sittet på Fred. Olsens skip.

Det er kiosk ved badeplassen om sommeren.

Bildet viser badeplassen i Hvitsten og de gamle sjøbodene.

Adkomst: Parkering på parkeringsplassen 500 meter før Hvitsten eller parkering skiltet for Ramme gård.

Kyststi Hvitsten torg - Emmerstadbukta

Emmerstadbukta kyststi VestbyKyststien går stort sett på små fine veier og stier sørover fra Hvitsten. Følg kyststiskiltene.

Vi starter turen i ved Hvitsten torg og går forbi sjøbodene og følger Fjordveien sørover.

Ved Kattenstranda kommer vi helt ned på stranda, stien kan ved springflo (havnivå over 90-100 cm over sjøkartnull) ligge litt under vann, det er bygget en fin trebro for å minimalisere problemet. Du kan se om dette er et problem ved å klikke på www.sehavniva.no

Kyststien fortsetter etter stranda opp stien langs husene og kommer inn på Bråtebuktveien som fører oss til den idylliske Bråtebukta. Her kan man ta et bad eller en rast.

Kyststien fortsetter videre sørover og opp bakken hvor den tar av fra veien og fortsetter som sti. På denne delen av kyststien er det flott utsikt ut over Oslofjorden - mot Filtvet fyr og Villa Malla på den andre siden.

Siste stykke ned til badeplassen i Emmerstadbukta er det nå laget en flott steintrapp i terrenget. Siste 20 meterne kan kreve litt vassing hvis det er springflo som beskrevet ovenfor.

Rundtur: Denne turen kan fint gjøres om til en rundtur - i stede for å gå ned til Emmerstadbukta kan man følge merket kyststi som starter i enden av Bråtebuktveien opp til Sagastubben og følge denne veien tilbake, via Strandveien til Hvitsten Torg.

Merking: Godt merket med blå kyststi skilt og merker.

Fremkommelighet: Selve kyststien er kun fremkommelig til fots. Har du sykkel eller barnevogn må man velge alternativ rute.

Adkomst: Parkeringsmuligheter 500 meter før Hvitsten eller i Emmerstadbukta.

Kyststi Emmerstadbukta - Krokstrand

Krokstrand kyststi VestbyFin kyststi fra Emmerstadbukta sørover på grusvei. Siste stykket frem til Krokstrand badeplass går på sti i skogen. Se bildet.

Fremkommelighet: Stien er ikke fremkommelig med barnevogn, sykkel må bæres noen steder. Fint med barnevogn på veien sørover fra Emmerstadbukta.

Adkomst: Parkering i Emmerstadbukta eller parkeringsplassen ovenfor Krokstrand

Kyststi Krokstrand - Hulvik

Kyststi på asfalt og grusvei mellom Krokstrand og Hulvik. Fine gressletter ved Hulvik badeplass.

Fremkommelighet: Lokale veier med lite trafikk.

Adkomst: Parkering ved Krokstrand og Hulvik.

 

Kjølvangen badeplass kyststiKyststi Hulvik - Kjøvangen - Son

Sti i kupert skog fra Hulvik til Vadbakkveien i Kjøvangen.

I Kjølvangen kan man ta Kjølvangenveien i retning Son eller man kan gå via Kjøvangen badeplass (bildet) og Vardåsbakken i retning Son.

Begge alternativene følger Kjøvangveien forbi Soon Golfklubb og videre på Kolåsveien til Son.

Man kan også legge turen fra Kjøvangen til Son via kyststien over Sonsåsen. Denne turen er ikke fremkommelig med sykkel.

Fremkommelighet: Mellom Hulvik og Kjøvangen er det kupert sti i terrenget. Ikke fremkommelig med barnevogn. Sykkel må trilles og bæres. Mellom Kjøvangen og Son går kyststien på vei.

Adkomst: Parkering i Son, Soon Golfklubb, Kjøvangen eller Hulvik.

Kyststi Son - Sjøhagen / grense Moss kommune

Kyststi Son Vestby Museum Son er et av de best bevarte tettstedene med gammel trehusbebyggelse langs Oslofjorden. Her finner man tilbud som passer for de fleste, gjestehavn for småbåter, puber, spisesteder, butikker, gallerier og småbutikker.

Son Kystkultursenter ligger i hjertet av Son på området som tidligere var Soon Baadbyggeri. Kystkultursenteret har som mål å formidle kunnskap om og utvikle kystkultur. Senteret viser skiftende utstillinger og tilbyr aktiviteter som er knyttet til trebåter og fiske. Se bilde.

Første del av kyststien sørover fra Son sentrum går stort sett på veier og fortau.

Ved Sonstranda går vi ned til sjøen og fortsetter sørover foran Quality Resort & Spa Son ved båthavna.

Vi følger vannkanten videre til vi kommer til Skutebaugen badeplass.

Kyststien fortsetter sørover og etter hvert kommer vi til Brevikbukta badeplass.

Vi går over gressplena ved badeplassen og fortsetter sørover opp på gangveien langs Brevikveien.

Vi fortsetter på gangveien ca 1.5 kilometer før vi kommer ned til vannet igjen ved Obos Stranda / Støabukta.

Herfra går vi sørover på en kort sti og kommer inn på hyggelige småveier. Vi går ned til Mostranda/Arnesstranda og opp igjen til Støaveien.

kyststi Søndre Brevik VestbyI krysset følger vi Ringveien mot vest og følger denne veien sørover til Søndre Brevik og en liten badeplass.

Inne ved båtslippen / krana følger vi vannkanten ut igjen over brygga til båthavna.

Vi går over jordet rett sørover og følger veien opp til venstre.

Vi tar første vei opp bakken til høyre og kommer straks til en bom og grensen mot Moss kommune.

Kyststien fortsetter i Moss kommune

Fremkommelighet: Fin kyststi. Stort sett fine grusveier og noen korte stier. Fremkommelig med sykkel.

Adkomst: Parkering i Son, Sonstranda, Breivikbukta badeplass.

Kyststi - Praktisk informasjon ut på tur!

Beliggenhet: Vestby kommune, Akershus.

Kyststier i nærheten:

Kyststien sørover Moss kommune. - Kyststien nordover i Frogn kommune.

Share  

Copyright (c) www.oslofjorden.com - Ansvarsfraskrivelse   Vår bruk av informasjonskapsler   Følg oss på Facebook.  Prøv Oslofjorden turguide.