Oslofjorden

Kyststi på Fornebu og Snarøya

Fornebu og Snarøya har kilometervis med flotte turmuligheter, mange flotte friområder, naturreservat, parker og badeplasser. Man kommer frem med barnevogn eller sykkel de fleste stedene. En del byggevirksomhet og rot enkelte steder rundt den gamle flyplassen, det dukker stadig opp nye bygninger.

Flere detaljer under turkartet.

Forklaring til kartet                  

Kyststi Fornebu rundt

Vi starter turen ved parkeringsplassen på Oksenøya, eventuelt kan man ta buss 31 til Fornebu og starte turen ved Telenor Arena.

Fra parkeringsplassen på Oksenøya går vi i nordlig retning over Oksenøya og ned til Holtekilen hvor Fornebu Marina holder til. I et gult lite hus finner du kafeen "Sip & Dip" hvor det er egen hundegård for besøkende og salgs av mat og drikke. Kafeen er kun åpen om sommeren i godt vær.

Lilleøya naturreservatKyststi Lilleøya Fornebu

Lilleøya er en halvøy som stikker ut på Oksenøya mellom Holtekilen og Storøykilen, nordvest på Fornebuhalvøya. Dette er det største området med noenlunde naturlig vegetasjon som er igjen på halvøya.

Følg den smale stien fra vannkanten ved Fornebu Marina utover langs Holtekilen til du kommer til Lilleøya naturreservat.

Vi runder odden og går forbi den gamle sjøflyhavna og kommer til Lilløyplassen - senter for naturopplevelse. Følg grusveien tilbake mot parkeringsplassen.

Storøyodden badeplass

Innerst i Storøykilen tar vi stien til høyre og går ut på selve Storøya hvor Fornebu flyplass tidligere lå. Vi følger kyststien ut til Storøyodden badeplass hvor det også er kiosk om sommeren.

Videre følger vi kyststien langs sjøkanten gjennom Koksabukta naturreservat. Vi går inn i bukta og ut igjen på den andre siden. Etter en stund kommer du ut på Langoddveien som du skal følge i østlig retning til du er innerst i bukta i Hundesundet. Følg turveien innerst i bukta, på sørsiden av tennisbanen til du kommer ut på Snarøyveien.

Følg Snarøyveien ca 100 meter i østlig retning og ta stien ned til høyre. Stien går her over private eiendommer som vi raskt passerer og vi kommer frem til en liten badeplass. Etter en liten rast fortsetter vi opp Teistveien, etter ca 75 meter tar vi gangveien til høyre rett etter transformatorstasjonen som går opp til Svaneveien og fortsetter denne til vi kommer til Haldenveien som vi fortsetter østover. Etter 75 meter følger vi stikkveien som går ned til sjøen igjen.

Gå gjennom sperringene/bommen ned langs veien til du finner stien som går østover langs sjøen mot Halden Brygge. Stien går på oversidene av sjøboder og brygger som ligger tett i tett langs vannkanten. Denne delen av turen er ikke egnet for barnevogn. På Halden Brygge er det badeplass og kiosk om sommeren. Litt lengre mot øst finner du Pelvikodden badeplass.

Turen videre går via Haldenveien, Pelvikveien og til høyre opp smuget til Bjerkesvingen og videre på Rolfstangveien til Rolftangen badeplass.

Videre går vi langs sjøen opp til Sjøflyhavna Kro hvor vi kan kjøpe en god lunsj. Turen fortsetter forbi Statoils nye hovedkvarter, langs Telenorstranda via Lagmannsholmen Naturreservat, Smedtangen og til Fornebukta badeplass. Underveis er det det er benker, grill og fiskemuligheter.

Kyststi Fornebu Telenor

Kyststi langs Telenorstranda på østsiden av Fornebu.

Turen fortsetter på gangveier til Telenor Arena, via det gamle kontrolltårnet hvor man kan få seg noe å spise og drikke hos Odonata og videre til den nye Nansenparken. Herfra er det kort vei tilbake til startstedet på parkeringsplassen på Oksenøya.

Alternative startpunkter er ved parkeringsplassene ved Telenor Arena eller IT Fornebu.

Adkomst: Buss er bra. Parkeringsplass ved Sjøflyhavna, Telenor Arena. Liten parkeringsplass ytterst på Oksenøya.

Standard: Blanding av stier og gangveier. Der det ikke er lett fremkommelig med barnevogn er det gangvei i nærheten som går samme veien.

Nansenparken

Nansenparken er et flott parkanlegg på ca 200 mål midt på Fornebu. Hvis du krysser over Fornebu kan du benytte en av de mange gangveiene igjennom parken.

Nansenparken kyststi Fornebu Bærum

Nansenparken

Parken omkranser Festplassen og Sentraldammen med tilhørende bekkefar. Store flotte gressplener og mange gang og sykkelveier rundt på området.

Kyststi Oksenøya - Holtekilen - Sarbuvollen

Rasteplass kyststien Holtekilen Oksenøya BærumNy flott kyststi langs østsiden av Holtekilen inn til våtmarksområdet innerst i kilen. Flere små brygger og benker underveis.

Fin rasteplass langs kyststien i Holtekilen.

Kyststien fortsetter i vannkanten utover på vestsiden av Holtekilen før den går opp på villaveier utover til Sarbuvollen.

Adkomst: Buss eller sykkel. Liten parkeringsplass ute på Oksenøya.

Merking: Merket som kyststi.

Standard: Tilrettelagt for rullestolbrukere på østsiden av Holtekilen. Sti og vei videre til Sarbuvollen.

Kyststi - Praktisk informasjon ut på tur!

Beliggenhet: Fornebu og Snarøya, Bærum kommune, Akershus.

Oversikt over kyststi i Bærum - kyststi i Oslo - kyststi i Asker

Share  

Copyright (c) www.oslofjorden.com - Ansvarsfraskrivelse   Vår bruk av informasjonskapsler   Følg oss på Facebook.  Prøv Oslofjorden turguide.