Oslofjorden

Rusletur rundt Bogstadvannet

Bogstadvannet ligger på grensa mellom Oslo og Bærum kommune. Fin sti og turvei rundt vannet.

Mere informasjon under turkartet.

Forklaring til kartet                  

Lysakerelva Bogstadvannet rundt turvei Oslo Bærum

Hammarbrua over øverste del av Lysakerelva.

Turvei rundt Bogstadvannet

Turvei rundt BogstadvannetFin rundtur i varierende terreng - fra gang og grusveier til smale stier i skogen.

Vi starter turen på parkeringsplassen til badeplassen i Bogstadvannet - innenfor Bogstad camping, her er det godt med parkeringsplass utenfor badesesongen. Vi følger gangveien sørover langs vannet og går forbi Bogstad golfbane.

Vi tar Ankerveien til høyre etter golfbanen. Vi følger Ankerveien ned til Lysakerelva og går over Hammarbrua - se oversiktsbildet over - og inn i Bærum kommune..

Vannet fra demningen i Hammarfossen ble bruk til å drive en stor hammer som ble bruk til å hamre ut spiker, plater og andre gjenstander i jern.

Vi følger Lysakerelva oppover mot Bogstadvannet, vi passerer Osdammen før vi kommer frem til selve Bogstadvannet.

Vi følger veien oppover og holder til høyre på stien langs vannkanten når vi kommer til den store lagringsplassen for tømmer.

Etter et stykke kommer vi til vei igjen, hvis vi fortsetter rett frem i krysset kommer vi til badeplassen Kråka på vestsiden av Bogstadvannet. For å komme rundt Bogstadvannet tar vi venstre i krysset og går opp bakken, i de to neste kryssene tar vi til høyre.

Turvei rundt BogstadvannetEtter et stykke på vei går turen videre på sti opp i lia på vestsiden av veien.

De neste kilometerene går på varierende blåmerket sti i skogen, enkelte steder er det lagt ut plankebruer som gjøre det fremkommelig når de er mye vann i terrenget.

Helt innerst går vi over grensebekken mellom Bærum og Oslo og vi kommer ned til vannkanten på Bogstadvannet. Vi fortsetter opp i skogen igjen og kommer til slutt ned til den idylliske Sørkedalselva.

Vi følger veien og elva oppover til vi kommer ut på Sørkedalsveien. Vi følger den sørover, over brua og tar til høyre første mulighet etter brua.

KLMs elleville Jakten på professor Drøvel ble spilt inn langs nedre del av Sørkedalselva (Overfloden) - med litt godvilje finner du kanskje frem til Hadeland etc.

Vi følger stien på jordene og Sørkedalselva sørover og kommer etter hvert frem til Bogstad gård. Her er det bl.a. kafe og gårdsbutikk. Mere info om Bogstad gård og åpningstider finnes på www.bogstad.no. Etter en hvil på Bogstad gård fortsetter vi gangveien sørover til badeplassen der vi startet turen.

Turvei rundt Bogstadvannet

Fin utsikt ut over Bogstadvannet fra nordenden.

Kyststi - Praktisk informasjon ut på tur!

Startpunkter: Badeplassen ved Bogstadvannet.

Distanse: ca 10 kilometer rundt vannet.

Merking: En del skilt "Bogstadvannet rundt" og blåmerker.

Framkommelighet: Halvparten av turen går på skogssti og er ikke fremkommelig med barnevogn. Offroadsyklister må regne med noe trilling og bæring av sykkel.

Parkering: Ved badeplassen i Bogstadvannet, Sørkedalsveien.

Beliggenhet: Oslo og Bærum kommune

Vurdering: Fin og lang rundtur.

Tilbake til oversikt over kyststier i Oslo

Share  

Copyright (c) www.oslofjorden.com - Ansvarsfraskrivelse   Vår bruk av informasjonskapsler   Følg oss på Facebook.  Prøv Oslofjorden turguide.